1. Hjem
  2. Innsikt
  3. Kruttsterk økning i de nominelle boligprisene

Kruttsterk økning i de nominelle boligprisene

I april steg boligprisene med 1,2% (sesongjustert: oppgang på 0,7%). Den sterke utviklingen kan trolig forklares av kombinasjonen av synkende fullføring av nye boliger og gode lønnsoppgjør.

Se alle salgspriser
Bilde av oransje bygning
Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Med et godt lønnsoppgjør både i fjor og i år er det ikke unaturlig at boligprisene tilpasser seg denne kjøpekrafsforbedringen. Vår vurdering er at dette i kombinasjonen med synkende fullføring av nye boliger er det som forklarer mye av den sterke utvikling nå, sier han.

Vårflommen er her

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i april ned fra 56 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 105 dager.

Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i april, og vi har i april hatt en skikkelig vårflom i boligmarkedet. Antall solgte og lagt ut ligger nå godt over både 2022 og 2023, sier Lauridsen.

Tall fra Norge i 2024

  • 10 881 boliger lagt ut for salg i april (11,9 prosent flere enn april 2023)
  • 9 942 boliger solgt i april (42,9 prosent flere enn april 2023)
  • 32 347 boliger lagt ut for salg hittil i år (3,7 prosent flere enn samme periode 2023)
  • 30 730 boliger solgt hittil i år (4,3 prosent flere enn samme periode 2023)

Forskjeller i prisutviklingen

Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder. Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.
  1. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april: 1,4 prosent økning i Asker/Bærum og Kristiansand m/omegn.
  2. Svakest sesongkorrigert prisutvikling i april: 0,9 prosent nedgang i Drammen m/omegn
  3. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling hittil i 2024: 10 prosent økning i Ålesund m/omegn
  4. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hittil i 2024: 4,7 prosent økning i Bodø m/Fauske

Regjeringens timing er elendig

Den siste måneden har regjeringen varslet en rekke nye reguleringer av boligmarkedet.

Timingen på flere av forslagene er elendig. Det mest radikale er forslaget fra kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp) om å gi kommunene mulighet til å kreve at boligene som bygges skal være borettslag, alternative boligmodeller eller utleieboliger for evig tid, forteller Lauridsen.
Dette forlaget vil svekke boligbyggingen i Norge ytterligere. Og det i en tid hvor boliginvesteringene har det kraftigste tilbakeslaget på mange tiår. Det store fallet i antall sekundærboliger de siste årene i kjølvannet av regjeringens massive økning i formueskatten, viser hvor følsomt boligmarkedet er for politikk-endringer. Sande bør legge forslaget i skuffen umiddelbart, sier Lauridsen.
Regjeringen bør tenke seg nøye om før de vedtar reguleringer som hemmer byggingen av nye boliger i Norge. De risikerer bare å gjøre en vanskelig situasjon i byggenæringen enda vanskeligere. Hvis de vil gjøre boligmarkedet og boligbyggingen en tjeneste så er bør de heller avskaffe utlånforskriften og gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak i revidert statsbudsjett nå i mai, avslutter Lauridsen.

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, salgspriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding