1. Hjem
  2. Innsikt
  3. Fortsatt krutt i boligmarkedet

Fortsatt krutt i boligmarkedet

I mai steg boligprisene med 0,9 prosent, noe som sesongjustert ga en oppgang på 0,6 prosent. Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8,2 prosent.

Se alle boligpriser
Bilde av gul bygning

I mai steg boligprisene med 0,9 prosent, noe som sesongjustert ga en oppgang på 0,6 prosent. Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8,2 prosent. Det mer enn på samme tid i både 2022 og 2023.

- Boligprisutviklingen hittil i 2024 er langt sterkere enn det vi så for oss ved inngangen til året, og sett i ettertid overvurderte vi renteøkningenes og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Med fallende antall fullførte nye boliger fremover grunnet salgssvikten i nyboligmarkedet, befolkningsvekst og sentralisering og kommende rentenedsettelser, venter vi boligutviklingen i år vil bli sterkere enn vår prognose for året under ett med en økning på 4 prosent.

Rekord i antall solgte boliger

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i mai ned fra 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 104 dager.

- Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i mai, og det er faktisk aldri solgt så mange boliger i løpet av en mai-måned noen gang som i år. Det illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen. Når vi tillegg hadde to langhelger i mai, noe som påvirker visningstakten, underbygger det stryken i boligmarkedet for tiden, sier Lauridsen.

Tall fra Norge i 2024

  • 14 297 boliger lagt ut for salg i mai (10,5 prosent flere enn mai 2023)
  • 10 900 boliger solgt i mai (5,1 prosent flere enn mai 2023)
  • 46 683 boliger lagt ut for salg hittil i år (5,8 prosent flere enn samme periode 2023)
  • 41 657 boliger solgt hittil i år (4,6 prosent flere enn samme periode 2023)

Se alle solgte boliger

Forskjeller i prisutviklingen

- Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder, og Bergen, Stavanger, Ålesund og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

  1. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai: 2 prosent økning i Porsgrunn/Skien.
  2. Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mai: 0,5 prosent nedgang i Kristiansand m/omegn.
  3. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling hittil i 2024: 11 prosent økning i Bergen.
  4. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hittil i 2024: 5 prosent økning i Bodø m/Fauske.

Regjeringen er blinde for boligkrisen

Regjeringen Støre la i mai frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2024.

I statsbudsjettet i oktober anslo regjeringen boliginvesteringene ned 4 prosent i år. I revidert har de oppjustert fallet til en nedgang på hele 16,1 prosent.

- Oppjusteringen er i tråd med våre innspill til finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) i november i fjor. Men selv om Finansdepartementet nå har rettet opp i den massive regnefeilen og tatt innover seg det store tilbakeslaget for boligbyggingen, så har de ingen motkonjunkturtiltak.

- Mangel på tiltak vil forsterke ubalansene vi har sett i boligmarkedet de siste årene med sterk leieprisvekst, fallende boligbygging tross stort behov og stort misforhold mellom byggekostander og boligpriser, sier han.

- Regjeringen kunne gjort så mye mer hvis de ville. De kunne redusert skattene og særlig formuesskatten som driver opp husleiene og rammer de fattigste mest, og de kunne opphevet utlånsforskriften i kongen i statsråd allerede på fredag for å stimulere etterspørselen, sier han.

- De kunne også lagt de direkte skadelige forslagene om ytterligere reguleringer av boligmarkedet som de har annonsert i boligmeldingen i skuffen. Særlig forslaget om at kommunene skal få anledning til å bestemme eieform i nye boligprosjekter ville hemme boligbyggingen ytterligere, avslutter Lauridsen.

Kilde

Foto: Johnny Vaet Nordskog

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, salgspriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding