1. Hjem
  2. Boligen min er seksjonert feil!

Boligen min er seksjonert feil!

Svar på hvorfor boligen er seksjonert på Hjemla

Illustrasjon av seksjonering på hjemla.no

Med seksjonering menes det å dele opp et større bygg i flere enheter. Flere personer kan ha enerett til hver sin bruksenhet (seksjon) i bygningen. Hver enhet er således en salgbar enhet som kan selges for seg selv i markedet.

Hjemla tilstreber å kun vise salgbare enheter, altså ikke å feks. dele inn en enebolig med uteleiedel i to seksjoner så sant ikke uteleiedelen kan selges separat uavhengig av hovedenheten. I de aller fleste tilfeller klarer vi dette, men for noen boliger har vi dessverre feil i datagrunnlaget.

Min bolig er seksjonert feil

Beklager om du opplever at din bolig er feilaktig seksjonert. Vi har for øyeblikket en feil i vår database som i kort har resultert i at enkelte boliger feilaktig har blitt seksjonert. Dette medfører flere ting. For det første vil boligen fremstå feil for deg som boligeier og andre, videre vil informasjonen om boligen typisk bli feil siden denne fordeles over flere enheter, som igjen medfører at estimert markedsverdi blir feil etc.

Estimert markedsverdi for boligen vil ikke nødvendigvis være summen av estimatet for de to seksjonene.

Våre utviklere jobber med å løse denne feilen. Når dette er på plass vil alle boliger som feilaktig er seksjonert bli korrigert automatisk, og igjen fremstå med korrekt antall seksjoner. Bekalger at informasjonen om boligen fortsatt vil være feil inntil dette er løst.

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, solgtpriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding