1. Hjem
  2. Jeg finner ikke boligen

Jeg finner ikke boligen

Svar på de mest vanlige grunnene til at en bolig mangler på Hjemla

Illustrasjon av manglende bolig på Hjemla

Finner du ikke boligen du ser etter kan det være forskjellige grunner til det:

Hvilke boligtyper kan jeg finne på Hjemla?

På Hjemla finner du informasjon om alle privateide boliger i Norge, med unntak av aksjeboliger. Hjemla viser ikke næringseiendom eller fritidsboliger.

Vi ekskluderer ikke muligheten for å støtte andre boligtyper fremover. Per nå er vårt ønske å først fokusere på å lage en veldig god boligtjeneste for privatboliger.

Hvorfor vises ikke aksjeboliger?

Aksjeboliger er det dessverre vanskelig å knytte rett informasjon til. Når man kjøper en selveierleilighet kjøper man den faktiske leiligheten, når man kjøper en aksjeleilighet kjøper man i prinsippet ikke leiligheten men en aksje i et aksjeselskap som gir deg bruksrett av en bestemt bolig. Alle boenheter er formelt eid av aksjeselskapet.

Informasjons- og eierskapsstrukturen for aksjeboliger gjør at det videre ikke går å knytte en slik bolig til en person som en Min Bolig. Det er også vanskelig å feks. matche rett boenhet til et salg, hvilket medfører at salgshistorikken kan være ufullstendig. Dette er et generelt problem innen boligbransjen og en av grunnene til at aksjebolig som eieform er på vei til å dø ut ved at det typisk ikke opprettes noen nye slike boliger lenger.

Boligen jeg eier vises ikke som Min Bolig

Beklager å høre at du ikke får opp boligen du eier som din Min Bolig. Dette kan skyldes flere ting:

Du eier ikke boligen!

For noen få brukere er grunnen til at boligen ikke er en Min Bolig at man faktisk ikke eier boligen, men at man har glemt det eller at dette ikke har vært kjent før nå. Her er det vanlige scenarioet at ene ektefellen/samboeren er oppført som eneeier - bevisst eller ubevist - uten at den andre parten har vært klar over dette eller har glemt det.

For å få opp boligen som din Min Bolig må du enten:

  • be eier om administratorrett til boligen. Dette håndteres i dag via boligmappa.no
  • endre eierforholdet i offentlige registre slik at du står oppført som medeier av boligen

Når din bruker enten er medeier eller har administratorrett vil boligen dukke opp som din Min Bolig.

Det er en feil i vår databehandling

For å finne ut av hvilken bolig som er din benyttes ditt personnummer som vi mottok når du opprettet bruker med BankID som matches opp mot eierregisteret. Personnummeret ditt behandles forøvrig maskert, så ingen har tilgang til hva dette faktisk er.

I tillegg matches boligene litt forenklet forklart mellom to databaser, Hjemla sin og Boligmappa sin, for å kunne vise eventuelle dokumenter som ligger tilknyttet boligen din i Boligmappa.

Noen ganger skjer det dessverre feil i matchingen av hvilken bolig du eier og/eller i matchingen mellom Hjemla og Boligmappa databasene. Vi jobber med mål om å ha null slike feil, men vi har fortsatt en liten vei å gå her. Beklager det.

Om du mistenker feil i vår databehandling ber vi deg sende en henvendelse om dette til vår kundeservice her. Husk å inkludere informasjon om hvilken adresse du savner.

Boligen er ikke en boligtype som vises på Hjemla

Om boligen er en aksjebolig, næringseiendom, fritidsbolig vil den ikke dukke opp på Hjemla.

Adressen jeg søker etter kommer ikke opp

Så sant adressen huser én eller flere boligtyper som vises på Hjemla skal den være tilgjengelig i adressesøket. Noen ganger feiler dessverre dette. Beklager det.

Vi vil snart bygge om adressesøket vårt slik at dette får bedre dekning / mindre feil, ha bedre brukervennlighet og støtte flere type søk (feks. søk etter områdenavn). Inntil dette er klart vil det dessverre noen ganger skje at man ikke finner det man søker etter.

Andre måter å finne adressen på

Først av alt kan du forsøke å søke etter komplett adresse for boligen, altså gatenavn og nummer, postnummer og sted (for eksempel "Adresseveien 1 1234 Adresseskogen").

Om dette ikke hjelper er det mulig å finne frem til adressen ved å gå via nabolagssidene våre. Her starter du på landsnivå og kan drille deg ned via kommune, postnummer og gatenavn. Nabolagssidene finner du her.

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, solgtpriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding