1. Hjem
  2. Innsikt
  3. Alt om internt bruksareal (BRA-i), BRA-e og de andre arealmålene

Alt om internt bruksareal (BRA-i), BRA-e og de andre arealmålene

Fra januar 2024 har norske boliger nye arealmål. Primærareal (p-rom) er historie. Inn kommer BRA, internt bruksareal (BRA-i), ekstern bruksareal (BRA) med mer.

Se størrelsen av alle boliger
Plantegning med avmerkede arealmål

Hvilke mål brukes for boliger fra og med januar 2024?

Fra og med januar 2024 oppgis alle norske boliger med syv forskjellige arealmål. Dette følger av nye regler for areal- og volumberegninger fra Standard Norge.

Målene er:

  • Bruksareal (BRA)
  • BRA-i (internt bruksareal)
  • BRA-e (ekstern bruksareal)
  • BRA-b (bruksareal balkong)
  • Åpent areal
  • Gulvareal (GUA)
  • Areal med lav himlingshøyde (ALH)
Illustrasjon av bruksareal, BRA-i, BRA-e, BRA-b og åpent areal
Eksempel på plantegning med arealmål som BRA-i markertFOTO: Hjemla

Hvorfor er boligareal viktig?

Mange boliger er registrert med feil areal. Det er også flere tvistesaker om arealavvik mellom kjøpere og selgere enn det er tvister om bad og grunnmur tilsammen.

Arealet av boligen du bor i...

... er viktig at at er korrekt av flere årsaker. Boligareal brukes av det offentlige blant annet til å regne ut eiendomsskatt og kommunale avgifter. Riktig bruksareal gir også et mer presist verdiestimat av boligen, som igjen brukes av for eksempel banker til å beregne belåningsgrad - som har påvirkning på boliglånsrenten din mm.

Arealet av boligen du selger eller kjøper...

... er viktig at er korrekt for å unngå tvistesaker. 1 kvadratmeter i Oslo koster i snitt over 90.000 kroner, så bare små feil her kan ha store verdier. Er du usikker på om boligen du skal selge eller har kjøpt er oppgitt med korrekte mål? Få det verifisert på noen minutter med 3D-måling utført av vår samarbeidspartner Romly - ener på arealmåling.

Hva er bruksareal (BRA)?

Fra 2024 er bruksareal (BRA) hovedmålet for boligens areal. Bruksareal er summen av arealene BRA-i, BRA-e og BRA-b.

BRA er summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b
Regnestykke som illustrerer at BRA er summen av BRA-i, BRA-e og BRA-bFOTO: Hjemla

Hva er internt bruksareal (BRA-i, BRA-internt)?

Internt bruksareal (BRA-i) er det samlede arealet av boligen som ligger innenfor ytterveggene av hovedenheten. Dette inkluderer innvendige boder, tekniske rom, innervegger, pipe etc. Tidligere var internt BRA delt inn i P-rom (primærrom) og S-rom (sekundærrom).

Hva er eksternt bruksareal (BRA-e, BRA-eksternt)?

Eksternt bruksareal (BRA-e) er bruksarealet som tilhører boligen men som ligger utenfor hovedenheten. For å få tilgang til det eksterne bruksarealet må man bevege seg utenfor hovedenheten - ut eller via et fellesareal. For eksempel ekstern garasje, ytterbod eller anneks. For en leilighet eller annen boligtype som deler bygg med flere boenheter kan BRA-e også være boder på loft og i kjeller.

Hva er bruksareal balkong (BRA-b, BRA-balkong)?

Bruksareal balkong (BRA-b) er arealet av innglassede balkonger, verandaer eller altaner som er tilknyttet boenheten. Nå kan man dermed ikke lenger innrede balkongen og få den til å telle som primærrom - eller internt bruksareal.

Hva er åpent areal?

Åpent areal er målet av åpne balkonger, åpne altaner, og terrasser uten overbygg tilknyttet boenheten. Åpent areal medregnes ikke i boligens bruksareal (BRA).

Hva er areal med lav himlingshøyde (ALH)?

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak og/eller lav himlingshøyde oppgis som ALH. Dette er arealet tilknyttet boligen som ikke overholder kravene for å kunne medregnes som bruksareal (BRA).

Hva er gulvareal (GUA)?

Gulvareal (GUA) er summen av bruksareal (BRA) og areal med lav himlingshøyde (ALH). Gulvareal er målet på det totale gulvarealet av boligen, uavhengig av høyde under taket.

GUA er summen av BRA og ALH
Regnestykke som illustrerer at GUA er summen av BRA og ALHFOTO: Hjemla

Arealavvik er en av hovedårsakene til kostbare tvister mellom kjøper og selger

1 kvadratmeter i Oslo koster i snitt over 91.000 kroner. Kun små målefeil kan betyr store verdier.

Det er over dobbelt så mange tvister om arealavvik enn summen av tvister om baderom og grunnmur. Nå er det enkelt å bruke 3D-måling for å få angitt helt korrekt areal på minutter. Ledende er vår samarbeidspartner: Romly.

Er du usikker på om boligen du skal selge eller har kjøpt er oppgitt med korrekte mål? Få det verifisert på noen minutter med 3D-måling utført av:

Romly - ener på arealmåling.

Romly måler internt bruksareal med 3D-scanner
Illustrasjon av hvordan Romly bruker laserscanner for å eksakt måle internt bruksarealFOTO: Romly

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding
Se boliger i kart

Forstå markedet bedre ved å sammenligne kvadratmeterpris, prisutvikling, salgspriser og verdiestimat for liknende boliger.

Se alle boliger i kartet

Ta kontakt

Vi håper du liker Hjemla, og setter stor pris på både ris og ros!

Gi oss din tilbakemelding